Välkommen till min webbsida som berättar om en industriepok i den lilla staden Askersund belägen vid norra spetsen på Vättern. Då förra seklet var ungt,  när den svenska industrialiseringen pågick som bäst, startades här en tillverkning av träbearbetningsmaskiner och transmissionselement i Askersunds Gjuteri och Mekaniska Werkstad AB;s regi. Senare kom det här att tillverkas värmeledningspannor, plåtfat, belysningsstolpar och plastdunkar med varumärket AVA, Askersundsverken AB. Ett omfattande skriftligt material, fotografier och filmer har bevarats av familjen Franzén, och detta material utgör en plattform för berättelsen om företagen som växte upp på industriområdet intill Alsens vassbevuxna stränder. Kära besökare, webbsidan ger ingen heltäckande bild av allt som hänt under det sekel som industrirörelsen varit i drift, men den ger ändå en viss inblick i hur det var en gång. Jag önskar er mycket nöje. Vänligen respektera  att det inte är tillåtet att kopiera publicerat material som finns på denna webbplats. Klicka på ikonen nedan och skicka gärna ett mejl om du har någon synpunkt. Björn Franzén 1870-1932 En industriepok i Askersund. och John Axel Franzén 1931-2012 John Franzén 1900-1964 Karl Johan Franzén 1874-1944 Wilhelm Lindberg 1904. Industrin etableras och gjuteriet byggs. Produktion av träbearbetnings- maskiner startas. 1906. Kontoret och verkstaden byggs. 1910. Första konkursen. Lindberg refinansierar och fortsätter. 1926. Andra konkursen. Jonsered köper konkursboet via ett nytt bolag. Produktion av träbearbetnings- maskiner upphör. 1929. Ing.firma Ernst Schmidt köper av Jonsered. Börjar med pannor. 1932. Fam. Franzén köper  bolaget. 1937. Produktion av plåtfat inleds. 1955. John och ´John Axel köper ut släkten i Järpås. 1961. Holländska koncernen Van Leer köper produktionen  av plåtfat. 1967. Tillverkning av belysnings- stolpar startas. 1964. Verkstaden brinner ner. Gjuteriet stängs. 1975. Produktion av plast- dunkar startas. 1987. Norska Dyno koncernen köper upp tillverkningen av plastdunkar. 2010. Askersunds kommun köper kvarteret verkstaden. Några viktiga händelser i de aktuella bolagen. Industriledarna: Uppdaterad 2015-04-17